Money Aidat Borcu Sorgulama
Event Etkinlik Takvimi
Survey Anket

Dernek Faaliyetlerinin hangi alanda yoğunlaşmasını tercih edersniz?

Sonuçlar
Kuruluş Bildirisi

Bizler , 1876-1877 Osmanlı – Rus Savaşı sonrası Batum ve Artvin havzasından , Balıkesir İli Gönen İlçesi ve köylerine göç etmek durumunda kalmış bir kitlenin nesliyiz.

İlçemize bağlı Artvin ve Batum havzası kökenli insanımızın yaşadığı 8(sekiz) köyümüz (Balcıdede, Çınarpınar, Çiftlikalan, Ekşidere, Güneşli, Koçbayır, Ömerler, Pehlivanhoca) homojen yapıda veya nüfusun hemen hemen tamamı olmak üzere aynı kökene sahiptir. İlçe merkezimizde yaklaşık 250 hane bu kitleye dahil eklenince Gönen ve köyleri çevresi nüfusumuz 4000’i bulmaktadır.

Hemen yanıbaşımızdaki Manyas ve Susurluk ilçeleri ve köyleri doğaldır ki bu toplamın dışındadır.

Gönen, Batum ve Artvinliler Kültür ve Dayanışma Derneği” adıyla yapılanarak derneğimizi kurduk.Derneğin kurucuları ise Başkan Mustafa KALYONCU,Başkan Yrd.Bülent SELBAŞI ,Sayman İsmail Hakkı SUBAŞI , Yazman İsmail YILDIZ , Üyeler ise   Naci SARP , Erkan EFENDİOĞLU ,VE Burhan BIYIKLI dan oluşmakta idi eylül ayı içersinde ilk genel kurulu yapıldı.Yapılan genel kurulda Başkanlığa Halit ÖZDEMİR , Başkan yrd. Murat ARMUTÇU Saymanlığa Enver ŞEN, Yazmanlığa Hasan FİDAN Üyeliğe , Bülent SELBAŞI, Denetleme Kurulu Başkanlığına Ahmet Naci GÜVEN Disiplin Kurulu Başkanlığına Ömer ÇETİN seçilmişlerdir.

Amacımız coğrafyamızda, aynı kökene sahip insanımızı bir araya getirmek, tanıtmak ve tanıştırmak, kültürünü hatırlatmak ve yaşatmak, kültür erozyonuna son vermek, bir takım etnik ayrım düşüncesindeki yanlış anlamalara son vermek, en önemlisi öz kültürüne dönüş ve sahiplenmeyi aşılamak gayreti ile anavatan diyeceğimiz göç öncesi toprakları tanımak özlemi ile tanımlanabilir.