Money Aidat Borcu Sorgulama
Event Etkinlik Takvimi
Survey Anket

Dernek Faaliyetlerinin hangi alanda yoğunlaşmasını tercih edersniz?

Sonuçlar
Amaç

İlçemize bağlı “Artvin ve Batum havzası kökenli insanımızın yaşadığı” köylerimiz (Balcıdede, Çınarpınar, Çiftlikalan, Ekşidere, Koçbayır, Pehlivanhoca, Suçıktı) homojen yapıda veya nüfusun hemen hemen tamamı olmak üzere aynı kökene sahiptir. ılçe merkezimizdeki yaklaşık 250 hane bu kitleye dahil edilince Gönen ve köyleri çevresi nüfusumuz 4.000’i bulmaktadır.


Özellikle yaşlı nüfus olarak adlandırılan kesimler, yani göç’ün (1876-1877 Osmanlı - Rus Savaşı ertesi büyük göç) acılarını taşıyanların hemen sonrası nesil günlük konuşma dili olarak tamamen anadillerini konuşmaktadırlar. Genç nüfus konuşma dilinde çok seçici davranmasa da kültürüne bağlılığını asla kaybetmemiştir.


Pek çoğu birbirine akrabalık bağı ile de bağlı olan insanımızın tamamı göç’ün sonrasında çevremiz coğrafyasına yerleşmişlerdir.


Zamanla ekonomik gelişme ve nüfus hareketlerine bağlı olarak yetişen insanımızın bir kısmı Gönen ve Bandırma’ya, büyük bir çoğunluk da Bursa ve ıstanbul’a yerleşerek tercihlerini bu şekilde değerlendirmişlerdir. Ekonomik ve sosyal şartların gerektirdiği bu tercihler, bağlı oldukları köy ve kökleri ile ilişkilerinin kopmasına asla yol açmamıştır.


İnsanımızın bir araya toplanma, kopan aile ve akrabalık bağlarını güçlendirme ihtiyacı, geleneklerini canlandırma ve yaşatma güdüsü dernekleşme sürecini başlatmıştır.


Resmi sürecin aşılması ve gerekenlerin yerine getirilmesiyle derneğimiz kurulmuştur.
Derneğimiz amaçları arasında üyelerinin kültür ve sanat düzeylerini ilerletmek, sosyo-kültürel ve ekonomik bilgi-becerilerini arttırmak, Batum ve Artvin yöresi kültür değerlerini derleyip incelemek, korumak, bu kültürel ve coğrafi zenginlikleri hem üyelerine hem camiamız dışındaki insanlara tanıtmak, Batum ve Artvin yöresi toplumu ile birlikte yaşadığımız toplum üyeleri arasında dostluğu ve işbirliğini yaygınlaştırmak, böylelikle ulusal anlamda toplumsal kaynaşma ve kardeşliği kurmak ve pekiştirmek şeklindedir.


Hizmetlerimiz ve amaçlarımız bu yöndedir.