Money Aidat Borcu Sorgulama
Event Etkinlik Takvimi
Survey Anket

Dernek Faaliyetlerinin hangi alanda yoğunlaşmasını tercih edersniz?

Sonuçlar
Çiflikalan

Doksanüç harbi yıllarında batumdan gelen Gürcü muhacırlar tarın kurulmuştur .

Rivayetlere göre İsmailoba mevkiinde bulunan Yörükler Gürcülerin gelmesi ile yerlerini terk ederek Emirler ve Alaşar köylerine yerleşmişlerdir . Köyün kurucuları olan İsmail ve Kadem Ağarlın Doksanüç Harbi öncesinde köye yerleştikleri ve savaş sonrasında  da diğer yakınlarını getirdikleri rivayet edilmektedir.

Köye ilk gelen haneler arasında Subaşı oğlu Cafer gibi isimlerin bulunması köyde askeri kökenli ailelerinde bulunduğunu göstermektedir . Köy halkı önce Tütüncüye daha sonra da bu bölgeye yerleşmişlerdir .

Köyün nüfus defteri incelendiğinde en eski doğum tarihi olarak 1293 (miladi 1877 ) yılı gözükmektedir . Bu sebeple köyün Doksanüç harbiyle aynı yıllarda kurulduğunu söylemek yerinde olacaktır . köy camiini ibadete açılış tarihi 1877 dir . bu tarih köyün muhtemelen kuruluş tarihidir .

Köyün nüfus durumu  incelendiğinde geçmişten günümüze büyük oranla azalma olduğu görülür . Şöyle ki 1892 tarihinde köyde 33 hane ve 167 nufüs bulunmakta iken 1898 yılında hane sayısı aynı olup nüfusu 182 ye çıkmıştır . 1905 tarihinde ise nüfusu 172 ye düşmüştür . günümüzde göçler sebebi ile nüfusu iyice azalmış ve 13 hane de 43 nüfusa düşmüştür .

Resmi kayıtlara göre I Dünya Savaşında Çanakkale cephesinde Çiftlikalan köyünden iki şehit verilmiştir .

Salih oğlu Mehmet    , Ahmet oğlu Rıfat  tır .

Köy hudutlarında Bizans tan kaldığı tahmin edilen eski temel ve tuğla parçalarına rastlanmıştır .