Money Aidat Borcu Sorgulama
Event Etkinlik Takvimi
Survey Anket

Dernek Faaliyetlerinin hangi alanda yoğunlaşmasını tercih edersniz?

Sonuçlar
Balcıdede

Eski ismi Dedeköy dür.Halkı Gürcü kökenlidir.Doksanüç harbinden sonra Batum’un Ereguna köyünden 18 hane olarak göç etmişler ve önce Gönen’de Nallıdere mevkiine sonra bugünkü bölgeye yerleşmişlerdir . Yerleştikleri bölge Balcı köyüne ait eski bir yatır olan Balcı dede mevkii olduğu için köye aynı ad verilmiştir .

Köyün nüfus defteri incelendiğinde Balcıdede köyünde 1293 (miladi 1877 – 1878 )öncesinde 1271 ve hatta 1266 (miladi 1850 ) doğumlu şahısların bulunması köy halkının bir grubunun veya tamamının savaş öncesinde göç ettiklerini açıkça ortaya koymaktadır .

Köyün geçmişten günümüze nüfus değişimi incelendiğinde nüfusunda günümüzde azalma olduğu görülmektedir. Bu azalmada dışarıya yapılan göçlerin payı büyüktür .

1892 yılında 25 hanesi ve 89 nüfusu olan Balcıdede köyü 1898 yılında 102 nüfusa ulaşmıştır . 1900 lerin başlarında 183 ‘e kadar yükselen nüfus 1905 e düşüşe geçmiş ve 170 olmuştur . 2000 yılında yapılan nüfus sayımında Balcıdede köyünde 145 nüfus bulunmaktadır .

Resmi kayıtlar incelendiğinde I.  Dünya savaşında Çanakkale cephesinde Balcıdede köyünden dört şehit verilmiştir .

şehitadı                                  cephe             ölüm yeri                           ölüm

Halil oğlu Fuat                     Çanakkale          kitre harbi                             1915

Hasan oğlu Mehmet             Çanakkale          Seddülbahir                           1915

İbrahim oğlu Hasan              Çanakkale                                                     1915

Bilal oğlu Osman                  Çanakkale                                                     1915