Money Aidat Borcu Sorgulama
Event Etkinlik Takvimi
Survey Anket

Dernek Faaliyetlerinin hangi alanda yoğunlaşmasını tercih edersniz?

Sonuçlar
Çınarpınar

Çınarpınar köyünün bulunduğu yerde Geredelü köyü bulunmakta idi .Gerede köyünün ortadan kalktığı sırada Çınarpınar  köyü kurulmuştur .

Köyün kuruluş tarihi 1530 – 1540  yılları arasındadır . Köyün adını muhtemelen yakınlarındaki bir çınar ağacı dibinden çıkan pınar dan almıştır .

Köyün kurucularının Göktürklerin soyundan geldiği ve 8  hane olarak kurulduğu rivayet edilmekteyse de doğruluğu kesin olarak bilinmemektedir .

Yine rivayetlere göre “İmamoğulları ,Osmanlar , İbrahimler , Şahendedeler , Mahmut Çavuşlar , Kel Hacılar , Kopuklar ve Baloğulları “köyü kuran hane sahipleriymiş .

Köye ait bulabildiğimiz en eski belge 1539 yılına aittir . Bu belgeye göre köyün gelirleri Selçuk Hatun Vakfın yararına toplanmaktadır.

Gönenin köyü olan Atıcıoba köyü bir zamanlar Çınarpınar ‘ın mahallesi iken sonra ayrı bir köy haline gelmiştir Doksanüç harbinden çok az önce (1292 olduğu rivayet ediliyor )

Batumdan Gürcü muhacirler 12 hane oldukları halde gelerek önce Gönen deki Rum mahallesine sonra Çınarpınar köyüne yerleşmişlerdir .

Gürcülerin yerleşmesi sonucunda köyün hane sayısı ve nüfusu artmıştır . 1892 yılında 21 hanesi ve 106 nüfusu mevcuttur . 1898 yılında 25 hanesi ve 119 nüfusu bulunan köy 1905 yılında küçük bir artışla 133 nüfusa ulaşmıştır .

Köyden dışarıya yapılan göçler neticesinde Gönen İn küçük köylerinden biri haline gelen Çınarpınar köyünün 2000 yılında yapılan nüfus sayımında 35 ‘e düşmüştür .

Resmi kayıtlara göre I. Dünya Savaşında Çınarpınar Köyünden bir sehit bulunmaktadır . Bu kayda göre Mehmet oğlu Ahmet Çanakkale cephesinde 1915 te şehit düşmüştür.