Money Aidat Borcu Sorgulama
Event Etkinlik Takvimi
Survey Anket

Dernek Faaliyetlerinin hangi alanda yoğunlaşmasını tercih edersniz?

Sonuçlar
Ekşidere

Köyün kurucuları olan gürcülerin Doksanüç harbi sonrasında Artvin –Batum civarından geldikleri rivayet edilmekteysede Köyün nüfus defteri incelendiğinde Ekşidere köyünde 1293 (miladi 1877-78 )öncesinde 1260, 1256 ve hatta 1253 (miladi 1837 ) doğumlu altı şahsın tespit edilmesi köy halkının bir grubunun veya tamamının savaş öncesinde göç ettiklerini açıkça ortaya koymaktadır .

Göçler sonrası nüfus durumu ise 1892 tarihinde 23 hanesi ve 134 nüfusu bulunmaktaydı 1898 yılında ise 42 hane ve 153 nüfusu görülmektedir . 1905 tarihinde göçlerin etkisiyle nüfusun hızlı bir artışı olmuş ve nüfusu 209 a yükselmiştir . 2000 yılında yapılan nüfus sayısında nüfusu 343 a yükselmiştir .